Ardışık sayıların toplamı formülü 

1 + 2 + 3 +....+ n =
n.(n + 1)
2
Ardışık çift sayıların toplamı formülü 

2 + 4 + 6 + ... + 2n = n.(n+1)


Ardışık tek sayıların toplamı formülü 

1 + 3 + 5 + .... + (2n − 1) = n.n=n2


Ardışık tam kare sayıların toplamı formülü 12 + 22 + 32 +....+ n2 =
n.(n+1)(2n+1)
6
Ardışık ve küp şeklindeki sayıların toplamları formülü 

13 + 23 + 33 +....+ n3 = [
n.(n + 1)
2
]2
Ardışık ve 4. dereceli sayıların toplamı formülü 

14 + 24 + 34 +....+ n4 =
n.(n+1)(2n+1)(3n²+3n+1)
6
Terim sayısını veren formül 

Terim Sayısı= [
büyük terim - küçük terim
artış miktarı
] +1Belirli bir sayıdan başlayan ve sabit artış gösteren dizilerin toplam formülü

r: ilk terim n:son terim ve x: ardışık iki terimin farkı ise bu toplam